วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นิภากุนเชียง กุนเชียงเจ้าอร่อย ต้นตำหรับของโคราช ขายปลีก-ส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

สินค้าคุณภาพ จากนิภากุนเชียง ขายปลีก-ส่ง จัดส่งทั่วประเทศนิภากุนเชียง
สินค้าคุณภาพ จากนิภากุนเชียง
ต้นตำหรับสินค้าดีเด่น ที่ขึ้นชื่อของปากช่อง
สดใหม่ทุกวัน มีคุณค่า น่ารับประทาน และเป็นของฝากจากปากช่อง

กุนเชียงหมู กุนเชียงไก่ กุนเชียงหมูไร้มัน
กุนเชียงปลากราย กุนเชียงกุ้งสดพริกไทดำ
หมูหยอง หมูสวรรค์ หมูทุบ หมูแผ่น(ทาโร่)
แหนมหมู แหนมย่าง แหนมซี่โครงหมู แหนมปลา
หมูยอ หมูเค็ม หมูหวาน หมูส้ม ไส้กรอกอิสาน ไส้อั่วหมู
น้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกแมงดา
ท๊อกฟี้กะทิสด และอื่นๆอีกมากมาย
พร้อมบริการจัดชุดของฝากจากปากช่อง

สินค้าคุณภาพ จากนิภากุนเชียง ขายปลีก-ส่ง จัดส่งทั่วประเทศ
สนใจ สอบถาม 082-1794346,085-7548020  facebook

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Sustainable Energy ความสำคัญของการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนและบทบาทของ ปตท


“พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย – Sustainable Energy for Thailand” เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินประโยคนี้ และเมื่อได้ยินก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกถึงบริษัทพลังงานแห่งชาติอย่าง “ปตท.” วันนี้อยากจะมาเล่าแนวความคิดของ ปตท ในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน – Sustainable Energy เพื่อเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักให้กับประเทศในการจัดหาพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศของเรากัน โดยขอหยิบยกการร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อโรดแม็พพลังงานไทยสู่พลังงานสีเขียว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ในงาน “Green Energy Forum: พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน –Sustainable Energy” ที่จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.พลายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมอภิปราย
เมื่อมองดูหลายๆ ประเทศแล้ว ทำให้มองย้อนกลับมายังประเทศไทยว่าได้วางเป้าหมายหรือแนวทางในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน – Sustainable Energy ไว้อย่างไร นายนทีกล่าวว่า ในภาพรวมระดับโลกได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องร่วมมือกันลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียน ส่วนการดำเนินการของไทยได้มีการกำหนดโรดแม็พการใช้พลังงานสีเขียวภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งเป็นกรอบใหญ่ที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจำเป็นต้องเชื่อมโยงให้หลายภาคส่วนมาทำงานร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน
ศาสตราจารย์ ดร.พลายพลได้เสริมในประเด็นนี้ว่า หากไทยต้องการความสำเร็จในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน – Sustainable Energy ดังที่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศนั้นจะต้องอาศัยกลไกสำคัญ 3 ประการคือ ความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะวางนโยบายส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างจริงจัง การสร้างแรงจูงใจต่างๆ อาทิ มาตรการด้านภาษี การสนับสนุนทางการเงินที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมและประการสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่แม้ไทยจะไม่ได้เป็นผู้นำ แต่ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐในด้านการวิจัยและพัฒนา
ในขณะที่ ดร.ไพรินทร์ให้มุมมองว่าในการพัฒนาพลังงานทดแทนแม้จะยังไม่อาจเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือประเทศผู้นำด้านพลังงานทดแทนก็จริงแต่ในระดับอาเซียนนับว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ไทยต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรที่มีภารกิจรับผิดชอบในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จึงมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการการสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานและประชาชนในเรื่องนี้ โดยได้ตั้งเป้าหมายในการแสวงหากลไกช่วยดูดซับคาร์บอนและให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอีกในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ดีการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน- Sustainable Energy หากพลังงานมีราคาถูกมากก็จะยิ่งเกิดการใช้พลังงานมากและส่งผลให้โลกร้อนยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหากไม่มีพลังงานให้ใช้มนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ จึงเป็นความท้าทายที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างสองฟากฝั่ง คือ Demand Side กับ Supply Side ให้ได้
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนการพัฒนาพลังงานสีเขียวในไทย ศ.ดร.พลายพลให้ความเห็นว่าพลังงานทดแทนที่โดดเด่นของไทยส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร รวมถึงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง แกลบ เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ตลอดจนสิ่งปฏิกูลจากปศุสัตว์ ซึ่งนอกจากจะพัฒนาจากทางฝั่งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว รัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงานด้วยเนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้อยู่ในมือเกษตรกรหรือชุมชนอยู่แล้ว เมื่อผลิตและใช้ในพื้นที่ก็สามารถตัดขั้นตอนการขนส่งของเสียที่เหลือจากการใช้งานยังนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกชุมชนได้ใช้พลังงานสะอาดทำให้เกิดความยั่งยืน – Clean Sustainable Energy ในการทำมาหากิน อย่างไรก็ดีนอกจากจะมีบทบาทในการผลิตพลังงานแล้วภาคประชาชนยังมีหน้าที่ในฐานะของผู้ใช้พลังงานด้วย “ที่สำคัญคือ อย่ามองเพียงแต่การหา Supply Side ที่จริงแล้วสิ่งที่จะมาแทนพลังงานฟอสซิลได้ที่ดีสุดคือการใช้อย่างประหยัด ทั้งยังเป็นการลงทุนที่ให้ Rate of Return สูงกว่าการผลิตพลังงานหมุนเวียนหลายประเภท”
ในประเด็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของ ดร.ไพรินทร์ ที่ได้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้ใช้พลังงานควรหันกลับมาพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ของตน “ในปัจจุบัน เราจะพูดกันถึงแต่สิทธิในการใช้พลังงานทุกรูปแบบ แท้จริงแล้วสิทธิและหน้าที่ของเราคือ ต้องประหยัดเพื่อเก็บพลังงานให้กับคนในรุ่นหน้า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของทุกคนถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมอารยะ ในการตัดสินใจเรื่องพลังงานว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้ไม่ควรอยู่บนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ ที่ดีสำหรับเราในวันนี้เท่านั้น แต่ต้องยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อลูกหลานของเราด้วย”

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

นักวิชาการ มั่นใจ น้ำมัน ปตท รั่วจบแล้ว บริโภคสัตว์น้ำ-เล่นทะเลเสม็ดปลอดภัย 

นักวิชาการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเก็บข้อมูลพื้นที่เกาะเสม็ดอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาจากเหตุน้ำมัน ปตท รั่ว  ยืนยันว่าขณะนี้ประชาชนสามารถบริโภคสัตว์ทะเล และเล่นน้ำทะเลที่เกาะเสม็ดได้แล้ว หลังเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบรั่ว  จนส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ และทำลายความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

ปะการังที่ฟอกขาวจากคราบน้ำมันบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา 6 เดือน  เป็นข้อมูลที่อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จากการลงพื้นที่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและระบบนิเวศ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - เกาะเสม็ดตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา

ซึ่งคณะสำรวจพบว่าเกาะเสม็ด 1 ปริมาณปะการังฟอกขาวลดน้อยลง จากประมาณร้อยละ 60 ในช่วงแรก ลดลงเหลือร้อยละ 0 ในระยะเวลา 2 เดือน   ทั้งนี้การฟอกขาวของปะการัง โดยปกติเกิดจากสภาวะโลกร้อน และใช้เวลาฟื้นตัวนานประมาณ 1 ปี ก่อนจะกลับสู่ภาวะปกติ  อย่างไรก็ตาม แม้ปะการังบริเวณอ่าวพร้าว  จะไม่ฟอกขาวแล้ว แต่พวกเขา เห็นว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก 1 ถึง 2 ปี 


ทีมสำรวจของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจาก ข่าวน้ำมันรั่ว ปตท 2556  ครอบคลุมจุดศึกษา 60 จุด ตั้งแต่แนวชายฝั่งมาบตาพุดจากที่ น้ำมัน ปตท รั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุ น้ำมันรั่ว ระยอง จุดเกิดเหตุท่อน้ำมันรั่วไหล เรื่อยไปถึงอ่าวบ้านเพ  แหลมแม่พิมพ์  โดยรอบเกาะเสม็ด  รวมทั้งอ่าวพร้าวซึ่งเป็นจุดที่คราบน้ำมันลอยเป็นแผ่นฟิล์มจากน้ำมันรั่ว ปตท

จากการศึกษาปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนในสะสมอยู่ในทรายทั้ง 3 ระดับ อย่างผิวน้ำ  กลางน้ำ  และพื้นท้องน้ำ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของทรายในเกาะฟิลิปปินส์  พบว่า มีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอยู่ในภาวะปกติ แต่ค่าที่วัดได้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ขณะที่การสำรวจปริมาณสัตว์ทะเลโดยใช้ปริมาณปูทหารเป็นตัวชี้วัด พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนเกือบครึ่งของภาวะปกติ  ส่วนการสำรวจปลาในแนวปะการังที่ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น ไม่พบการสะสมสารพิษต่อมนุษย์ ที่มากเกินมาตรฐาน 


นักวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลงบนเกาะเสม็ดอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้ภาครัฐและเอกชนชะลอโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศไปก่อน 1 ปี เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก่อน  นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการสะสมของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนมากขึ้น เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมมากขึ้น                                                     
5 มีนาคม 2557 เวลา 17:24 น.


วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เบียร์ดีไม่ต้องทานตอนเย็นจัดๆ เบียร์ที่ต้องทานตอนเย็นจัดๆคือเบียร์ที่ไม่อร่อย


เบียร์ดีไม่ต้องทานตอนเย็นจัดๆ เบียร์ที่ต้องทานตอนเย็นจัดๆคือเบียร์ที่ไม่อร่อยมีฝรั่งบอกผมว่า เบียร์ดีไม่ต้องทานตอนเย็นจัดๆ เบียร์ที่ต้องทานตอนเย็นจัดๆคือเบียร์ที่ไม่อร่อยครับ ... อันนี้คนทำร้านอาหารดีๆจะทราบดี คือถ้าฝรั่งเข้ามาดื่มเบียร์ที่ร้านล่ะก็ เปิดขวดหรือเปิดกระป๋องปุ๊บ ถ้ามีเกล็ดน้ำแข็งแม้แต่นิดเดียว ก็เป็นอันไม่ต้องเสิร์ฟเพราะโดนคืนแน่ๆ ... อีกเหตุผลหนึ่งที่เข้าไม่ทานเบียร์ที่เป็นน้ำแข็งกันเนื่องมาจากว่า ส่วนที่เป็นน้ำแข็งนั้นคือน้ำครับ ดังนั้นส่วนที่ดื่มจะมีแอลกอฮอลล์สูงขึ้นซึ่งเค้ามองว่าเสียรสชาติและไม่ดีต่อร่างกาย ... แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับสำหรับสไตล์ไทยๆ ที่สามารถดื่มบรั่นดีผสมโซดา แล้วแกล้มด้วยลาบเป็ดได้ ชอบแบบไหนก็ว่ากันไป ^^ .... เบียร์ส่วนใหญ่ผลิตจาก มอลต์ที่มาจาก Barley หรือ Wheat แต่เบียร์ในระดับราคาถูกลงมา มักจะมีธัญพืชหรือแหล่งของแป้งที่ราคาถูกกว่ามาผสมเพื่อลดต้นทุน ... ส่วนสีเหลืองของเบียร์และกลิ่นหอมๆนั้นมาจากดอกฮอบส์ครับ ....เยอรมันที่เรียกกันว่าเป็นเมืองเบียร์นั้น ที่จริงแล้วเป็นผู้ส่งออกเบียร์ลำดับสามของโลกรองจากเม็กซิโกและฮอลแลนด์เท่านั้นครับ ในขณะที่ผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกที่โดดเด่นมากมีเพียงสหรัฐปรเทศเดียวเท่านั้น 37% ของมูลค่านำเข้าทั้งโลกรวมกัน แต่มีคนเสนอกับผมว่า ดูจากอันดับการส่งออกไม่ได้ ต้องดูจากปริมาณการบริโภคต่อหัวของคนในประเทศเขา ... ผมก็บอกว่า ผมเห็นด้วยครับ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น ไทยต้องเป็นเมืองเบนซ์แน่ๆ เพราะคิดต่อหัวประชากร เรามีเบนซ์มากกว่าที่เยอะมันเองซะอีก ^^ ... เบียร์นั้นอุดมด้วยสารอาหารครับ แต่แอลกอฮอลล์ในเบียร์ก็ทำให้คุณได้รับแคลอรี่มหาศาลและยีสต์ก็ทำให้คนเป็นเก๊าต์เสี่ยงกับการกำเริบได้สูงมาก แก้วเบียร์นั้นมีหลากหลายประเภทมากครับ แต่ประเภทแก้วเบียร์ใหญ่ๆแบบใส่ได้ทีละเป็นลิตร ทรงแบบในรูปนั้น ที่เยอรมันเค้าเรียกว่าสไตน์ Steins และทีอังกฤษเค้าเรียกว่า Tankards ครับ เรื่องเบียร์เรื่องเดียวคุยกันจริงๆได้เป็นวันๆแหละครับ

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

เปิดตัว GALAXY S5 พร้อม Spec จัดเต็มในงาน Unpacked 2014 – Samsung Thailand

สรุปงาน Unpacked 2014 กับ Samsung GALAXY S5
563450686167925.jpg
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 ตามเวลาในบ้านเรา Samsung ได้เปิดตัวสินค้า ชิ้นที่ทุกคนรอคอยในงาน Samsung Unpacked 2014 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เหล่าคนรักเทคโนโลยีกันพอสมควร  Galaxy S5 เปิดตัวจริงมั้ย spec เป็นอย่างไร เราไปดูเลยดีกว่าว่าสินค้าที่เปิดตัวภายในงานนั้นจะมีอะไรบ้างครับ

 เปิดตัว Samsung Galaxy S5 ที่ทุกคนรอคอย
040092058945447.jpg
ภายในงานนั้นสินค้าตัวชูโรงของ Samsung นั้นก็คือ Samsung Galaxy S5 ที่ทุกคนรอคอยกันมานานครับ โดยมีฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดอยู่มากเลย มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับ

กันน้ำและกันฝุ่นได้อย่างสบาย

การออกแบบของ Galaxy S5 นั้นถูกออกแบบให้กันน้ำและฝุ่น ตามมาตราฐาน IP67 ซึ่งเหมาะมากสำหรับนักเดินทาง คนที่ชอบออกกำลังกาย และผู้ที่รักความสะอาด เพราะถึงเราจะเผลอทำมือถือหล่นไปในน้ำที่ลึกไม่เกิน เมตร ในเวลาที่ไม่เกิน 30 นาที ก็ยังหยิบขึ้นมาใช้งานได้เลยแบบหายห่วงครับ อีกทั้งคุณสมบัติกันฝุ่นได้นี่ยิ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแบบแอดแวนเจอร์อีกด้วย เพราะหากตัวเครื่องสกปรก สามารถนำมาทำความสะอาดได้ง่ายครับ ส่วนฝาหลังนั้นมีการออกแบบเป็นลายจุด ทำให้จับถนัด กระชับมือไม่ลื่นหล่นได้ง่ายๆ เวลาถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอใต้น้ำด้วยครับ
ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือและความละเอียดของกล้อง
777421637903899.jpg
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถือเป็นจุดเด่นสำหรับ Galaxy S5 นั่นก็คือระบบตรวจจับรอยนิ้วมือที่ปุ่มโฮม เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีมาใช้งานมือถือของเรา รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อแอพฯ ได้อีกด้วยครับ ยิ่งเมื่อรวมกับฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยของ Samsung Knox แล้ว ก็ยิ่งทำให้สมาร์ทโฟนของเราปลอดภัยมากขึ้นไปอีกขั้นนั่นเอง
ส่วนสำคัญที่หลายๆ คนรอคอย นั่นก็คือการพัฒนาของกล้องถ่ายภาพให้มีความละเอียดสูงแตะระดับกล้องโปรเรียบร้อยแล้ว โดยตัว Galaxy S5 จะมีความละเอียด 16 ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในทุกกิจกรรม เพราะได้มีการพัฒนาให้มีความเร็วของระบบ Auto Focus อยู่ที่ 0.3 วินาที ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดใน Smartphone ที่วางขายอยู่ในขณะนี้ เพื่อเก็บช่วงเวลาสำคัญได้อย่างฉับไว
และแน่นอนว่า Galaxy S5 ยังรองรับการถ่ายวีดีโอแบบ UHD สำหรับเปิดคลิปสนุกๆ ที่เราถ่ายเองขึ้นไปดูบนทีวีได้คมชัดสุดๆ ครับผม สำหรับกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่ 2.1 ล้านพิกเซลครับ ถ่าย Selfie หรืออัพ Socialcam ได้ประทับใจขึ้นมากเลยล่ะครับ
718162379693239.jpg
ระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox

ออนไลน์ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
สำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อออนไลน์นั้นก็หายห่วงเลยครับ เพราะตัว Galaxy S5 รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ac ตัวล่าสุด และแน่นอนว่าต้องรองรับระบบ 4G LTE Cat 4 จึงทำความเร็วในการดาวโหลดได้สูงสุดถึง 150 Mbps เรียกได้ว่าโหลดคลิปหนัง HD งามๆ มาชมบนหน้าจอของ Galaxy S5 ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที!

Download Booster ช่วยดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจ นั่นก็คือหากไฟล์ที่เพื่อนๆ จะดาวโหลดผ่าน Cellular นั้นมีขนาดใหญ่เกิน 30 MB Samsung Galaxy S5 จะทำการเปลี่ยนระบบการดาวโหลดโดยหันไปใช้ระบบ LTE และ Wi-Fi พร้อมกันเพื่อเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นครับ เรียกได้ว่าดู Youtube กันได้แบบลื่นไหลทุกที่ทุกเวลาเลยล่ะครับ
ใช้งานง่ายด้วยเมนูที่เรียบลง แต่สวยงามขึ้น
หลายคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งใช้ Smartphone จะประสบกับปัญหาการใช้งานอยู่บ้าง แต่ใน  S5 นี้ เราใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 หรือที่รู้จักกันในนาม Android Kitkat และ Samsung ก็ได้ออกแบบเพิ่มเติมให้หน้าตาของส่วนติดต่อผู้ใช้ รวมถึง App ในS5 นั้นใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีฟีเจอร์ Quick Connect เพื่อเรียกใช้งาน App ที่เราใช้กันบ่อยๆ ได้เร็วขึ้นด้วยครับ
ประหยัดพลังงาน ใช้งานในยามฉุกเฉินได้เยี่ยม
เมื่อเราใช้ Galaxy S5 ไปจนแบตเตอรี่เหลือแค่ 10% เครื่องจะเข้าสู่โหมด  Ultra Saving Mode โหมดเพื่อให้มือถืออยู่ได้นานขึ้น โดยผู้ใช้จะสามารถสแตนด์บายพร้อมรับสายหรือรับข้อความได้เพิ่มอีก 2-3 วัน ซึ่งนี่คือฟีเจอร์ที่รับประกันได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุไม่คาดฝันขึ้น ก็มั่นใจได้ว่าเราจะติดต่อกับโลกภายนอกได้อยู่นั่นเองครับ

ดีไซน์ สีสวยงาม หรูหรา พรีเมี่ยมสุดๆ
สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเรา ดีไซน์ที่เรียบหรูโดนใจกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม โดย Samsung Galaxy S5 ก็ได้ดีไซน์ออกมาให้เราได้เลือกกันถึง สี คือ ดำ ขาว น้ำเงิน และทอง ในเฉดสีที่อลังการ รับรองได้ว่าเพื่อนๆ หยิบขึ้นมาใช้งานที่ไหน ก็จะโดดเด่น โดนใจ และให้สัมผัสในการใช้งานที่เยี่ยมแน่นอนครับ
299534720834344.jpg
Galaxy S5 กับดีไซน์ สีสวยงาม หรูหรา

ส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เราจะนำเสนอคือ Galaxy Gear 2 และ Galaxy Gear Neo ครับ

370541448704898.jpg
Galaxy Gear 2 และ Galaxy Gear Fit นาฬิกาสองพี่น้องสุดฉลาด
อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราอยากจะแนะนำมากๆ นั่นก็คือนาฬิกาอัจฉริยะ Samsung Gear 2 รุ่นล่าสุด ที่มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED 1.63 นิ้ว ความละเอียด 320 x 320 เรียกว่ายกข้อมือมาดูเมื่อไหร่ เราก็จะได้เห็นหน้าจอที่คมชัดเมื่อนั้น
สำหรับดีไซน์นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ด้วยการย้ายตัวกล้องให้เข้าไปอยู่ในตัวเรือนไม่เหมือนกับ Galaxy Gear รุ่นแรกที่มีกล้องอยู่ที่สายนาฬิกา ทำให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนสายเป็นสายเหล็กหรือหนังได้ตามแต่ใจเราต้องการ โดยภายใน Gear 2 นั้นมีการติดตั้ง CPU dual-core 0.8 - 1 GHz รัน App ต่างๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะได้อย่างลื่นไหล มีไมโครโฟนที่ใช้ในการคุยแทนโทรศัพท์ได้ มีเซ็นเซอร์อินฟราเรด ตรวจจับคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกาย และที่สำคัญคือสามารถกันน้ำและฝุ่นได้ ตามมาตราฐานIP67 แบบเดียวกับ Galaxy S5 หายห่วงเรื่องการล้างมือหรือออกกำลังกาย โดยตัวเรือนของ Gear 2 มีให้เลือก สี คือ ดำ ทอง และส้มครับ
632754229940474.jpg
นาฬิกาอัจฉริยะ Samsung Gear 2 กับ Samsung Gear Fit

Gear Fit สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะ
ชอบออกกำลังกายกันมั้ยครับตอนนี้เรามีการเปิดตัวอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะมาแล้ว นั่นก็คือนาฬิกาอัจฉริยะ Gear Fit นั่นเอง ด้วยรูปทรงที่บางเฉียบ รับกับข้อมือ ไม่เกะกะในขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายครับ
ที่โดดเด่นและน่าสนใจก็คือ ตัว Gear fit เลือกใช้หน้าจอขนาด 1.84 นิ้ว แบบ Curved Super AMOLED ความละเอียด 432 x 128 พิกเซล ซึ่งเป็นหน้าจอสัดส่วนแนวยาวที่แสดงข้อความต่างๆ ได้สวยงาม (แน่นอนว่าใช้ปฏิเสธสายเข้า ตั้งค่านาฬิกาปลุก และแจ้งเตือนได้ซึ่งแน่นอนว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับสุขภาพอย่างเซ็นเซอร์วัดคลื่นหัวใจ โดยเมื่อใช้คู่กับฟีเจอร์ S Health ที่มีอยู่บน สมาร์ทโฟนตระกูล Samsung Galaxy ก็จะช่วยเก็บข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาการออกกำลังกายได้ของเพื่อนๆ ได้อย่างดีเลยทีเดียว
และทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่สำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมทั้ง ตัวในงาน Samsung Unpacked 2014 ครับ ซึ่งนับว่าในงานนี้ ก็ได้มีการเปิดตัวอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของเหล่าผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ส่วนคราวหน้า เราจะมีเทคโนโลยีอะไร ที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมานำเสนออีกนั้น โปรดติดตามกันต่อไปนะครับทุกคน

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แจกส่วนลดZALORA ไม่มีขั้นต่ำลดจริง ซื้อเท่าไหร่ก็ลดCode ส่วนลด Zalora

แจกรหัสคูปองส่วนลด Zalora ไม่มีขั้นต่ำ

แจกรหัส : ZBAPDFjn

http://www.zalora.co.th/

ใช้ลดราคาเมื่อซื้อสินค้าผ่านเวป ซาโลร่า ประเทศไทย (Zalora Thailand) 

- คูปองส่วนลด 15% ยกเว้นยี่ห้อ Sretsis
- สำหรับ ID ลูกค้าใหม่เท่านั้น
- Code นี้ไม่มีวันหมดอายุ
- ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ (ซื้อกี่บาทก็ใช้ลดราคาได้)
Back to Naturalน้ำมันรั่วไหลจบสิ้นแล้ว อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ไปแล้วช่วยบอกต่อBack to Naturalน้ำมันรั่วไหลจบสิ้นแล้ว  อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ไปแล้วช่วยบอกต่อ
หลังจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ในช่วงกลางดึกคืนวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 เกิดมีน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลอ่าวไทย พัดเข้าสู่ชายหาดอ่าวพร้าว บนเกาะเสม็ด ทำให้อ่าวพร้าวกลายสภาพเป็นหาดสีดำไปทั่วทั้งหาด จนเต็มไปด้วยคราบน้ำมันรั่วปรากฏสู่สายตาชาวไทย และชาวโลก สร้างความเป็นห่วงไปทุกหนระแหง ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งเกาะเสม็ด จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างน่าใจหาย จนแทบจะเป็นเกาะร้างไปเลยทีเดียว
แต่ด้วยพลังของความสามัคคีร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้สามารถกำจัดคราบน้ำมันรั่วไหลออกไปจากอ่าวพร้าวได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่ด้วยสภาพยังไม่พร้อม ทางเจ้าของพื้นที่ในอ่าวพร้าว เพื่อรอตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ออกไปอีกระยะหนึ่ง กว่า 3 เดือน หลังจากฝันร้ายครั้งนั้น ก็ได้เปิดอ่าวพร้าว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนอ่าวแสนสวย ของเกาะในฝันนี้อีกครั้ง
อ่าวพร้าว เป็นอ่าวที่ถูกแวดล้อมไปด้วยขุนเขา ป่าไม้ และธรรมชาติอันสมบูรณ์ เป็นอ่าวเดียวบนเกาะเสม็ด ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ เป็นอ่าวที่เงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน มีรีสอร์ทอยู่เพียงไม่กี่แห่ง เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก และด้วยความที่อ่าวพร้าวอยู่ทางทิศตะวันตก หากใครต้องการเล่นน้ำทะเลในยามเช้า แต่ไม่อยากโดนแดดเพราะกลัวผิวจะคล้ำ จะดำ ชายหาด ณ อ่าวพร้าว ก็เหมาะมากทีเดียว และแน่นอนที่นี่ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเกาะเสม็ด
หากใครยังสงสัยว่าปลอดภัยหรือไม่ ผมขอยืนยันได้เลยว่า ชายหาด ณ อ่าวพร้าว กลับมาสู่สภาพดังเดิมแล้วครับ พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้มาสัมผัสความงดงามของทะเลแห่งภาค ให้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปริ้นเตอร์( Printer )ไฮเทค สั่งพิมพ์งานได้ด้วยมือถือ

สะดวกสบายสั่ง Print งานได้ง่ายๆ จากมือถือของคุณ
แม้ว่าทุกวันนี้ เราจะใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ Tablet กันอย่างแพร่หลาย แต่การพิมพ์งานลงบนกระดาษนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า ซัมซุงได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ เราจึงผลิตปริ้นเตอร์( Printer )ที่สามารถใช้งานได้แบบไร้สาย โดยสามารถสั่งการพิมพ์ผ่านมือถือหรือ Tablet ได้ง่ายและสะดวกมากๆ เลยล่ะครับ
จะ Smartphone / Tablet แค่กดสั่งพิมพ์ ก็ Print ได้ทันที

ในสมาร์ทโฟนและแท๊ปเล็ตจาก Samsung รุ่น Galaxy S III / S4 / Note II และ Galaxy Tab รุ่นตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ไม่ว่าเราจะทำการสร้างข้อมูลจะเป็นรูปภาพ เอกสาร หรือทำโน๊ตย่อจาก Application S-Memo หรือ S-Note ก็จะมีฟีเจอร์ที่อนุญาตให้เราสั่ง Print งานจากมือถือสู่เครื่อง Printer ที่รองรับการพิมพ์ผ่านระบบ Wi-Fi Direct ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อได้โดยตรง (อาจต้องตั้งค่าแตกต่างกันไปในแต่ละ Printer) หรือมีอีกทางเลือกหนี่งสำหรับการสั่งพิมพ์งานไร้สาย ก็คือการเข้าไป Download App Samsung Mobile Print จาก Play Store มาใช้กับ Printer ของ Samsung ที่มีระบบ Wi-Fi ได้เช่นกันครับ

เอาล่ะ! เรามาดูวิธีที่จะทำให้มือถือของคุณสั่งเครื่อง Printer ให้พิมพ์งานได้กันดีกว่า

1.ตั้งค่าเครื่อง Printer ใน Printer ของ Samsung รุ่นใหม่ ๆ นั้น จะมีปุ่ม WPS อยู่ ซึ่งย่อมาจาก (Wi-Fi Protected Setup™) ให้คุณกดปุ่ม WPS บนเครื่อง Printer ครับ
2.โหลดแอพ Samsung Mobile Print จาก Play Store
3. จากนั้นเข้าไปค้นหาสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายที่ส่งมาจากตัว Printer โดยเข้าไปที่ Setting
4. เข้าไปที่ More settings
5.เปิด Wi-Fi Direct
6.เลือกไปยังอุปกรณ์ ปริ้นเตอร์ ที่เราต้องการ
 7. หลังจากนั้นเข้าไปยัง App Samsung Mobile Print ซึ่งเมื่อเข้าไปในหน้าแรกก็จะเจอ Icon Gallery, Camera, Google Drive, Web Page, E-mail, Document, Facebook และ Twitter ให้คุณเลือกว่าเพื่อเข้าถึงงานที่คุณต้องการพิมพ์
8. สมมติว่าคุณได้เอกสารที่คุณต้องการพิมพ์แล้ว จากนั้นให้กดยืนยัน ปริ้นเตอร์ที่คุณเลือกไว้ จากนั้นกดปุ่ม Print เท่านี้ก็จะได้เอกสารออกมาใช้งานกันง่ายๆ แล้วล่ะครับ

นอกจากจะพิมพ์งานได้ แล้วยังสามารถ Scan and Fax ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าอเนกประสงค์สุดๆ เนื่องจากตัว Application “Samsung Mobile Print” จะสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์+มือถือได้แล้ว ใน App ยังมีฟีเจอร์ Scan และ Fax เพียงแค่ใส่เอกสารที่คุณต้องการ Scan หรือส่ง Fax เข้าไปในเครื่อง แล้วสั่งให้ทำงานผ่านมือถือของเราเท่านั้น ตัวเอกสารก็จะมาปรากฏเป็นไฟล์อยู่บนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถนำเอาเอกสารชิ้นนี้ไปทำอะไรต่อก็ได้อย่างอิสระส่วนหน้าที่สามก็จะเป็นการ Fax ซึ่งมีหน้าตาเหมือนหน้า Print เลย
การที่ ปริ้นเตอร์ นั้นเชื่อมกับ Wi-Fi ได้ นับว่าเป็นความสะดวกอย่างมากเลยครับ เพราะนอกจากการสั่งพิมพ์งานจาก PC ธรรมดาแล้ว เรายังสั่งงานการพิมพ์ได้จากมือถือของเรา รวมถึงเรื่องการเก็บไฟล์ Scan เข้าไปยังมือถือหรือแชร์ไฟล์ด้วยการ Fax ก็ทำได้สะดวกมากขึ้นด้วยครับวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลังปตท. พลังงานเพื่อคนไทย


พลังงานเพื่อคนไทย

พลังเพื่อคนไทยถ้าเราสังเกตให้ดีๆ จะพบว่า ระยะนี้ปตท.มีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ’TAGNOC’  อันเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นสีเขียว พลังงานที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความล้ำหน้าทางนวัตกรรม เทคโนโลยีและ องค์ความรู้ผ่านทางงานวิจัยยุคใหม่ อันสอดคล้องกัน ทำให้เกิดเป็น นวัตกรรมสีเขียว หรือ บริการสีเขียว และการบริโภคพลังงานของพลโลก ที่หันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  สวนทางกับแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นับวันมีแต่จะลดลง และมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ  และนี่เป็นโจทย์ที่ต้องหาทางแก้ไข และเป็นที่มาของคำว่าพลังงานเพื่อคนไทย อย่างแท้จริง
เริ่มต้นจากปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน อันนำไปสู่ บทบาทสำคัญของ ปตท. รักโลกกับปตท.ที่จะผลักดันโครงการ Green ให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด และจากจุดนี้เอง จึงได้มีการกรอบแนวทางขึ้น และกำหนดอย่างชัดเจนถึง ความหมายของคำว่า Green รวมไปถึงเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่ ทั้งมีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งในที่นี้ มุงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ และ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
พลังงานเพื่อคนไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เน้นย้ำในเรื่องของวัตถุดิบตั้งต้น อย่างวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลังฟอสซิล เช่นพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปลูกปาล์ม, พลังงานชีวมวลจากเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองและสาม เช่น มันสำปะหลังและ สาหร่าย และสุดท้ายเรื่องของพลังงานหมุนเวียน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิด เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นพลาสติกชีวภาพ เชื่อเพลิงชีวภาพ และน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ เป็นต้น  เพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตามวิถีสีเขียว ของปตท
พลังงานเพื่อคนไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศ
เราเน้นย้ำในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบตั้งต้นที่สะอาด อย่างก๊าซธรรมชาติ สำหรับ ยานยนต์ และถ่านหินสะอาด ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างบลูแก๊สโซฮอล์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศ อันเป็นการอนุรักษ์พลังงานเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง
พลังงานเพื่อคนไทย 2
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทาง ปตท. ยังตอกย้ำถึงการเป็นนักอนุรักษ์โลกจากโครงการ ปลูกป่า ที่จะมีเพิ่มเติมอีก 1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2556 – 2565 อีกด้วย รวมไปถึงการฟื้นฟูผืนป่าเดิมอีก 1 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นี่แหละ จึงสมกับคำกล่าวที่ว่า ปตท. พลังงานเพื่อคนไทย อย่างแท้จริง