วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัสสาวะไม่ออก เสี่ยงเป็นหลายโรค!!

ปัสสาวะไม่ออก

ปัสสาวะไม่ออก

อาการปัสสาวะไม่ออก เสี่ยงเป็นหลายโรค!!

หลายคนคงพบกับอาการปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะกระปริดประปรอย แสบร้อนเวลาถ่ายเหล่านี้ เป็นอาการที่บ่งบอกถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ
  • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เกิดจากเชื้อแบคที่เรียที่เข้าไปทางท่อปัสสาวะ โดยจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่า เนื่องจากผู้หญิงนั้นมีท่อปัสสาวะที่สั้นและอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก โดยโรคนี้จะพบได้ในผู้หญิงทุกคนทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หรือในผู้หญิงที่ชอบอั้นปัสสาวะนานๆ 
ซึ่งผู้ที่ป่วยโรคนี้จะมีอาการปัสสาวะกระปริดกระปรอย รู้สึกปวดขัด แสบร้อนเวลาถ่าย ปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็น และบางคนอาจมีการกดเจ็บตรงกลางท้องน้อย
  • ท่อปัสสาวะตีบ หรือคอกระเพาะปัสสาวะตีบ
สามารถพบได้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนขึ้นไป โดยการเกิดภาวะคอปัสสาวะตีบแคบนั้นสาเหตุเกิดจากผู้ป่วยที่มักมีประวัติเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บของท่อปัสสาวะมาก่อนเช่น กระดูกเชิงกรานหัก หรือหกล้มทำให้ปัสสาวะฉีกขาด หรือเคยมีท่อปัสสาวะอักเสบมาก่อน ส่วนผู้ป่วยผู้หญิงนั้นจะพบการตีบตันของท่อปัสสาวะเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศหญิง
  • หูรูดปัสสาวะบีบรัดตัวผิดปกติ
ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีประวัติการผ่าตัดทางทวารหนักเช่น ริดสีดวง ฝี หรือมีประวัติประสาทไขสันหลังอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงการเกิดนิ่วหรือก้อนเลือดไปอุดท่อปัสสาวะจนตีบทำให้ปัสสาวะไม่ออก 
โดยจะมีอาการปัสสาวะไม่ออก และปวดปัสสาวะอย่างมาก และพบว่ามีก้อนเหนือบริเวณหัวหน่าว บางรายระบบประสาทควบคุมเสียหายจนถึงขั้นไม่ปวดปัสสาวะ ซึ่งอาจจะมีอาการไตวายร่วมด้วย
  • นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
    • นิ่วไต เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ส่วนมากจะพบในผู้ชายมากกว่า และมีอาการปวดบริเวณเอวด้านหลังที่เป็นตำแหน่งของไต ปัสสาวะอาจมีเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อ
    • นิ่วกระเพาะปัสสาวะ เกิดจากการได้รับสารฟอสเฟตน้อยทำให้เกิดนิ่วเนื่องจากเป็นสารสำคัญที่ไม่ทำให้ปัสสาวะตกตะกอน ซึ่งมีในเนื้อ นม ไข่ ถั่ว การดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือการกินผักที่มีสารออกซาเลทสูงเป็นประจำเช่น ผักโขม ผักกระโดน โดยผู้ที่เปป็นนิ่วกระเพาะปัสสาวะนั้นจะมีอาการปัสสาวะขัด ถ่ายเจ็บ บางทีออกกะปริดกะปรอยหรือมีลักษณะขาวขุ่นเหมือนผสมแป้ง ถ้านิ่วไปอุดท่อทางเดินปัสสาวะก็จะทำปวดปัสสาวะอยู่เสมอแต่ก็ถ่ายไม่ออก